To właśnie Polska

Chłopcom z Ciechanowca, Klukowa i Bogut
którzy szli służyć zbrojnie
w tej najświętszej wojnie
Ojczyźnie i Bogu …

Towarzystwo „Nasze Boguty” wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach byli organizatorem wyjazdu do Warszawy, w którym wzięli udział członkowie Towarzystwa, zespołu ludowego, klubu seniora i mieszkańcy gminy. Pierwszym punktem pobytu w stolicy po zaparkowaniu przy Centrum Nauki Kopernik był rejs statkiem po Wiśle z barki „Sen nocy letniej”.

W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Bogutach Piankach w dniu 7 czerwca gościł na spotkaniu autorskim prof. Dariusz Gwiazdowicz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Prof. Dariusz Gwiazdowicz jest laureatem Medalu Wiktora Godlewskiego, autor książki „Podróże Nieudacznika” przybył na spotkanie do ośrodka kultury by odebrać medal, gdyż w dniu wręczania laureatom 12 maja nie był obecny z powodu służbowych obowiązków.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bogutach Piankach , Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej i Wójt Gminy byli organizatorem uroczystości w dniu 12 maja 2017 r. wręczenia Medali Wiktora Godlewskiego „za działania na rzecz przyrody”. Uroczystość otworzył Roman Świerżewski dyrektor ośrodka dedykując koncert ludowego zespołu „Żurawiacy ” laureatom i przybyłym licznie gościom.