Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach corocznie w miesiącu październiku inauguruje Nowy Rok Kulturalny w gminie Boguty-Pianki. Przy okazji tych imprez zaprezentowane zostały wystawy min. wystawa mini filatelistyczna "Jan Paweł II na stemplach okolicznościowych podczas pielgrzymek do kraju" ze zbiorów Romana Świerżewskiego, wystawa numizmatyczna medali oraz wystawa "Królowie Polscy i budowle sakralne" z kolekcji pani Marianny Skowron.

Organizację Majowych Dni Kultury i Sportu ośrodek rozpoczął w 1998 roku w związku z podsumowaniem działalności w byłym województwie łomżyńskim. Odbyło się min wyjazdowe spotkanie pracowników kultury zorganizowane przez Wojewódzki Dom Kultury w Łomży i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach.

W 1992 roku z inicjatywy Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach została powołana Kapituła Medalu im. Wiktora Godlewskiego. W skład Kapituły wchodzą profesjonalni przyrodnicy oraz przedstawiciele miejscowego społeczeństwa.

Program imprezy przedstawia autentyczne wspomnienia rodzin z okolicznych miejscowości wywiezionych na Syberię podczas II wojny światowej. Od momentu wywózki aż do ich powrotu, najczęściej w 1946 roku. Dzięki współpracy z białostockim IPN udało się odtworzyć prawdziwe historie i przekazać wspomnienia tych, którzy pamiętają tamte dni.

Tradycja "Świętego Wieczoru" - który co roku w Święto Trzech Króli przyciaga tłumy ludzi trwa od 1986 roku. Po raz pierwszy spotkaliśmy się w mroźny styczniowy wieczór w chacie pod wiatrakiem w Drewnowie-Ziemakach organizując "Święty Wieczór" - nasze pierwsze spotkanie kolędników.