Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

W 1992 roku z inicjatywy Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach została powołana Kapituła Medalu im. Wiktora Godlewskiego. W skład Kapituły wchodzą profesjonalni przyrodnicy oraz przedstawiciele miejscowego społeczeństwa.

Niezwykła działalność naszego bohatera czczona jest poprzez organizowane w Naszym Ośrodku coroczne sesje popularno-naukowe poświęcone temu przyrodnikowi i uroczystości wręczenia medali zasłużonym za działania na rzecz ochrony przyrody i środowiska. Ta niezwykła inicjatywa lokalnego środowiska ma na celu promowanie ochrony przyrody ale także ocalenie od zapomnienia ważnych osiągnięć Wiktora Godlewskiego. Prowadzone przez niego badania podczas zesłania na Syberię oraz niezwykłe zalety i talent, przyczyniły się do rozwoju gospodarczego tego regionu oraz przyrodniczego i etnograficznego poznania.

Galeria