Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Wystawy organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

 • Wystawa filatelistyczna - znaczki ze zbiorów Romana Świerżewskiego (1985)
 • "Ludzkie twarze" - wystawa starej fotografii (1986)
 • Gobeliny (1986)
 • "Życie wiejskie XIX-XX wieku" (1987)
 • Belgia - w 150 rocznicę uzyskania państwowości (1987)
 • Sztuka Chińska na jedwabiu (1987)
 • Dziecko w malarstwie (1987)
 • Śladami Józefa Piłsudzkiego (1987)
 • Medale i monety (1988)
 • Wrzesień 1939 (1988)
 • Egipt (1988)
 • Finlandia (1988)
 • Hiszpania (1988)
 • Francja (1988)
 • Boże Narodzenia w malarstwie (1988)
 • Boguty 88 na fotografii (1988)
 • Wystawa plakatu filmowego (1988)
 • Jesienny bukiet (1988)
 • Posłanie w XXI wieku (1988)
 • Krajobrazy - fotografie Jerzego Chaberka (1988)
 • Dywany dwuosnowowe Eugenia Olszewska i Irena Lipska(1988)
 • Haft - Janiny Szczawińskiej (1989)
 • "Pokój" - malarstwo (1989)
 • Jesienny bukiet (1989)
 • "W podróży"- fotografie Johna Bockema (1989)
 • Islandia (1989)
 • Dziecko w sztuce NRD (1989)
 • "Obrazy wolności" - fotografie Romana Świerżewskiego z pobytu w Montpelier we Francji (1989)
 • Stemple okolicznościowe (1989)
 • Bułgaria (1989)
 • Rzeźba ludowa Jana Markowskiego (1990)
 • Jesienny bukiet (1990)
 • Poczet królów polskich (1990)
 • Szkice wileńskie (1991)
 • Jesienny bukiet (1991)
 • Rzeźba ludowa Jana Kuleszy (1991)
 • Powstanie Warszawskie 1944 (1991)
 • "Co w trawie piszczy" - fotografie (1992)
 • Sztuka ludowa Mazowsza i Podlasia (1992)
 • Rzeźba ludowa Jana Markowskiego (1992)
 • Malarstwo Stanisława Borzuchowskiego (1992)
 • Cmentarne zabytki (1992)
 • Rzeźba ludowa Andrzeja Sieradzkiego (1993)
 • Dywany dwuosnowowe Eugenia Olszewska i Irena Lipska (1994)
 • Malarstwo Czecha Oskara Pawlasa (1994)
 • Prace plastyczne Sławomira Płotnickiego (1994)
 • Wykopaliska archeologiczne Gródek- Cmentarzysko ludności kultury przeworskiej I w. p.n.e. (1994)
 • Rzeźba ludowa Andrzeja Zalewskiego (1994)
 • Rzeźba ludowa Jana Markowskiego (1994)
 • Pisanka - kraszanka (1994)
 • Ziemia Święta w obiektywie Romana Świerżewskiego (1995)
 • Ozdoby choinkowe (1995)
 • Rzeźba Janusza Kuleszy (1995)
 • "Bobry" - fotografie Ireneusza Kuleszy (1995)
 • Malarstwo Stanisława Borzuchowskiego (1996)
 • "Mój dom - mój ogród" (1996)
 • Zambrów - moja mała ojczyzna (1996)
 • Indie i Nepal o w obiektywie Tomasza Maksymowicza - lekarza i podróżnika (1997)
 • "Alkohol twój wróg" - prace plastyczne dzieci (1998)
 • Cztery pory roku w fotografii (1998)
 • Buduje dom (1998)
 • Rzeźba ludowa Jana Kuleszy (1999)
 • Malarstwo Stanisława Borzuchowskiego (1999)
 • Nasi strażacy - prace plastyczne dzieci (1999)
 • Skrzydlata Polska (samoloty) w obiektywie Pawła Kłosińskiego (1999)
 • Męka pańska w sztuce (2000)
 • "25 lat minęło…" - Jubileusz GOKiS (2000)
 • Cztery pory roku w lesie - fotografie Marka Taradejna (2000)
 • W obiektywie Belga Petera Van Akena (2001)
 • Las - fotografie Marka Taradejna (2001)
 • Ptaki - fotografie Wiktora Wołkowa (2002)
 • Malarstwo Wojciecha Rusieckiego (2002)
 • Krzyże i kapliczki Mazowsza i Podlasia (2003)
 • Rzeźba ludowa Krzysztofa Groszfelda (2003)
 • Krzyże drewniane, żeliwne, cmentarne (2003)
 • Malarstwo Stanisława Borzuchowskiego (2004)
 • Wystawa fotograficzna "Przyroda Podlasia" (2004)
 • "Most do przeszłości" Wystawa plastyków Zambrowskich i Zambrów "Moje miasto" (2004)
 • Gwiazdy Bożonarodzeniowe w historii regionu (2004)
 • Tradycje Mazowsza - wystawa Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki (2004)
 • Sacrum w rodzinie (2005)
 • Palmy Wielkanocne wystawa konkursowa (2005)
 • Syberyjskim szlakiem wystawa fotografii Rafała Zubkowicza z podróży po Syberii (2005)
 • Las w obiektywie - wystawa przyrodnicza Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku (2005)
 • Palmy Wielkanocne wystawa konkursowa (2006)
 • Kwiaty - malarstwo Stanisława Borzuchowskiego (2007)
 • Syberia deportacje Polaków 1939-1945 "Na nieludzkiej ziemi" (2008)
 • Ornaty w dwustuletniej historii kościoła parafialnego (2009)
 • Sztuka ludowa Jadwigi Solińskiej (2009)
 • Wystawa fotograficzna Tomasza Mateusiaka "Dzieci słońca" (2010)
 • Jesienne bukiety haft krzyżykowy Małgorzaty Bobek, Marianny Góralczuk i Jadwigi Majewskiej (2012)
 • Wystawa sztuki miejscowych artystów - malarstwo, haft i decupage (2012)
 • Wystawa numizmatyczna "Królowie polscy i budowle sakralne na medalach" (2013)
 • Wystawa filatelistyczna "Jan Paweł II na stemplach okolicznościowych podczas pielgrzymek do kraju" (2013)
 • Wystawa "Polskie stroje ludowe i szlacheckie" (2013)
 • Historia sportu polonijnego - Wspólnota Polska (2013)
 • Wystawa fotograficzna "Bug w oczach dzieci" (2013)
 • "Podlasie sercem malowane" - fotografia Adama Falkowskiego i malarstwo Katarzyny Klimaszewskiej (2014)
 • Rowery sportowe - trofea i puchary zdobyte przez kolarzy: Tomasza Majewskiego, Michała Podlaskiego, Kamila Zawistowskiego (2014)
 • "Boże Narodzenie w historii i sztuce" - wystawa pokonkursowa Gwiazdy, szopki, ozdoby choinkowe i karty świąteczne (2014/2015)
 • "Czar czterech kółek" - malarstwo ludowe Tomasza Roszkowskiego (kwiecień-czerwiec 2015)
 • Wystawa fotografii Romana Swierżewskiego - "Twarze znane i nie znane" (2015)
 • Wystawa fotografii Marek Taradejna - "Niemy Krzyk" (2016)
 • Michał Selerowski - "Rzeźba" (2016)
 • "Afganistan - Żołnierze Misji" (2017)
 • "Wystawa planszowa Stare Motocykle - odzwierciedlenie stałej ekspozycji z MOKiS w Drohiczynie" (2017-2018)
 • "Przasnyski Batik - Pracownia Batiku Mamut" (2018)
 • Dywany dwuosnowowe Eugenia Olszewska (2018)
 • Biebrzańskie Klimaty w Bogutach Piankach (2018/2019)
 • Wystawa satyryczna - "Podlasianie w karykaturze"(2019)
 • "Wojna 1939-1945 we wspomnieniach mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej i okolic" (2019)
 • "To jest mój rok" - Wystawa w 200. rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki (2019)
 • Rękodzieło artystyczne pani Małgorzaty Morawskiej (2019-2020)
 • Sybiracy. Deportacje obywateli polskich w głąb ZSRR 1939-1941 (2020)
 • Wojna z Bolszewikami - Bitwa Warszawska 1920 (2020)
 • Kardynał Stefan Wyszyński - wystawa o życiu i dziedzictwie Prymasa Tysiąclecia (2020)
 • "Ptaki Islandii" - wystawa fotografii Jerzego Sikorskiego (2021)
 • "Kardynał z ostrowskiej ziemi" - wystawa plenerowa (2021)
 • Rękodzieło Marianny Góralczuk - (2022)
 • Wystawa "Ojcowie Niepodległości" (2022)
 • "Dzika Przyroda" Lubow Szlihta (2022)
 • Malarstwo Zygmunta Bujnowskiego (2022)
 • Wystawa "Portret Niepodległej" (2022)
 • Wystawa "100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogutach-Piankach" (2022)
 • Wystawa Starej Fotografii "Czas zatrzymany w obiektywie aparatu" (2022)
 • Wystawa "Jubileusz 250-lecia Parafii w Bogutach-Piankach" (2022)
 • Wystawa pokonkursowa - "Najciekawszy Kalendarz Adwentowy" (2023)
 • Wystawa "Panteon Sportu" Najpiękniejsze chwile zapisane w pamięci polskich kibiców (2023)
 • Wystawa fotografii "Boguty w 1967 roku" (2024)
 • Kobiety w karnym obozie pracy Treblinka I (2024)
 • Wystawa pokonkursowa - Konkurs plastyczny - ”Rok 2024 rokiem polskich olimpijczyków” (2024)

Galeria