Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach został powołany uchwałą Rady Gminy w lutym 1975 roku. Budynek GOKiS, którego budowa rozpoczęła się w 1973 roku wybudowany został społecznie przez Ochotniczą Straż Pożarną i mieszkańców Bogut, a jego pierwotnym przeznaczeniem był "Dom Strażaka".

W 1975 roku po dokonaniu nowego podziału administracyjnego kraju Boguty znalazły się w województwie łomżyńskim, którego władze zabroniły kontynuowania budowy "Domu Strażaka". Dopiero przy wydatnej pomocy ówczesnego Naczelnika Gminy Romana Karaczuna, który uzyskał informacje, że budowa może być kontynuowana ale pod nazwą Gminnego Ośrodka Kultury, prace zostały wznowione. W związku z tym komitet budowy "Domu Strażaka" zawarł z władzami Gminy porozumienie o zmianie nazwy budowanego obiektu na Gminny Ośrodek Kultury i przekazaniu inwestycji Urzędowi Gminy. Zawarto też porozumienie, że po skończeniu budowy OSP otrzyma nieodpłatnie w tym budynku 2 garaże, pomieszczenia na sprzęt oraz pomieszczenia nad kotłownią. Budynek Ośrodka został oddany do użytku w grudniu 1980 roku. Z chwilą oddania do użytku budynku, działalność kulturalna tego ośrodka wpisała się w cykl pór roku, w obraz gminy, województwa łomżyńskiego, mazowieckiego i powiatu ostrowskiego. Dyrektorem, który rozpoczął pierwszą działalność kulturalną i zabiegał o zakup sprzętu oraz materiałów był pan Henryk Zabielski. Następnie na stanowisku tym pracowali: pan Kazimierz Zaręba, który zakupił pierwsze pianino, pan Jerzy Żochowski oraz pani Maria Jaźwińska. To oni kształtowali drogi gminnej kultury. Pierwszego kwietnia 1985 roku Wójt Gminy Boguty-Pianki powołał na stanowisko dyrektora tego Ośrodka Romana Świerżewskiego. Był to okres polowy lat osiemdziesiątych i czas innego zapotrzebowania społeczeństwa ale i ośrodek kultury prowadził inne formy działalności.

Rok 1986 to rok powrotu do tradycji i kultywowania świątecznych obrzędów. By ocalić od zapomnienia te piękne tradycje ośrodek kultury organizuje w chacie pod wiatrakiem w Drewnowie-Ziemakach "Święty Wieczór", był to początek późniejszego kolędowania zespołów pod strzechami chat w Białych, w kościele i ośrodku kultury. Wystawa starej fotografii "Ludzkie twarze" podbiła serca nie tylko naszego województwa łomżyńskiego ale mogli obejrzeć ją także mieszkańcy Olsztyna, Suwałk i Skierniewic. Kolejna wystawa, na której mieszkańcy naszej gminy mogli zapoznać się jak się żyło przed 100 laty, to "Życie wiejskie XIX wieku". Dziesiątki wystaw z różnorodną tematyką mogło społeczeństwo obejrzeć w Sali ośrodka, w galerii na górze "Dziecko na górze" i sali klubowej.

Dzięki kadrze udało się nam stworzyć ciekawą ofertę kulturalną. Dużą pomocą służyła Społeczna Rada Programowa. Pomocną dłoń podał nam Miejski Dom Kultury w Zambrowie. To dzięki pomocy i współpracy odbywały się zajęcia dla dzieci i młodzieży, instruktorzy prowadzili zajęcia grupy teatralnej, plastyki, tańca, na zajęcia z młodzieżowym zespołem pieśni i tańca pan choreograf dojeżdżał z Białegostoku. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach zdobył I nagrodę w konkursie "Młodzi-Regionowi", którego inicjatorem była pani Ewa Starczewska - redaktor miesięcznika społeczno - kulturalnego "Inspiracja" i Prezes Stowarzyszenia Animatorów Kultury. To dzięki pani Ewie Starewicz nasz ośrodek znany był w Warszawie i kraju.

Pierwszym zagranicznym zespołem 36 - osobowym, który zagościł w naszym ośrodku był folklorystyczny zespół z Bata, z Węgier. Koncert tego zespołu przekształcił się w wieczór przyjaźni "Polak, Węgier - dwa bratanki". W okresie trzydziestolecia wystąpiło wiele zespołów zagranicznych. Z czasem przyszło zapotrzebowanie na cos bardziej współczesnego i wtedy zaprezentowana została wystawa sztuki chińskiej, która była pierwszą wystawą z zagranicy, a za nią poszły kolejne z Bułgarii, Francji, Belgii, Egiptu i Jordanii, które organizowane były w ramach Dni Kultury Innych Narodów. Była to nowa forma pracy ośrodka by w formie wystawy, spotkań, występów zespołów, filmów przybliżyć społeczeństwu kultury innych narodów. Poza organizacją tych dni gościły u nas delegacje Litwy aż 6- krotnie Ukrainy, Tatarii, Bułgarii. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu wizytowany był przez Sejmową Komisję Kultury na czele z panem Kazimierzem Cłapką - ministrem kultury i sztuki.

Nie ma w okolicy twórcy ludowego, który by nie zaprezentował swoich prac u nas, a byli tacy jak pan Stanisław Borzuchowski, który swoje akwarele wystawiał wiele razy, tak samo kilkakrotnie wystawiali swoje prace: pan Jan Markowski, Janusz Kulesza, Adam Sieradzki, Krzysztof Groszfeld , Andrzej Zalewski i Leszek Kulesza. Swoje prace fotograficzne wystawiali: Amerykanie, Belg, Francuz, i Czech oraz kilku znanych fotografików z Polski, jak pan dr Tomasz Maksimowicz, Paweł Kłosiński, Jerzy Chaberek oraz Towarzystwo Kulturalne Przyrodników z Warszawy. W naszym ośrodku gościli aktorzy: Karol Strasburger, Maciej Damięcki, Władysław Kęstowicz, Barbara Wrzesińska, Mirosław Skupin oraz aktorzy Teatru Adekwatnego i Powszechnego. Gościli również znani piosenkarze: Aleksander Omiljanowicz, Anna Przemyska, Tadeusz Mocarski, Ks. Jerzy Sikora.

Folklor na stale zagościł w rocznych programach realizowanych przez Dom Kultury, przez kilka lat organizowaliśmy z zespołem "Jarzębina" "tłokę na kapustę", a była to okazja do spotkania i zabawy zespołów ludowych z Mazowsza, Kurpi i Podlasia. Gościli również Górale z Krościenka i Kaszubi z Chmielna. Zespół "Jarzębina" z Białych-Szczepanowic realizował scenariusze "Świętych Wieczorów", dożynek oraz tłoki do kopania kartofli. Wyjeżdżaliśmy na koncerty, dożynki i ze śmigusem. TVP sześciokrotnie realizowała program w Naszym ośrodku kultury. Zespół kolędniczy "Herody" z Białych Misztali działający pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu kolędował od Kolna do Hajnówki, a z Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie przyjechał z I nagrodą ogólnopolską dla zespołu i pana Antoniego Konarzewskiego indywidualnie.

Sięganie do historii i korzeni tej ziemi to inicjatywa powołania w 1992 roku Kapituły Medalu im. Wiktora Godlewskiego "za działania na rzecz przyrody", przyrodnika urodzonego w Bogutach, podróżnika, badacza Bajkału i zesłańca Sybiru. Skład Kapituły to ludzie świata nauki ale i lokalnego społeczeństwa. Kapituła Medalu współpracuje z Instytucjami PAN, RCEE dzięki tej współpracy naszą gminę corocznie odwiedzają liczni goście i ludzie świata nauki, mieliśmy okazję gościć min. grupę ekologów z Holandii. Lata 90-te to nowy pomysł organizowania Majowych Dni Kultury oraz "wykopków pod wiatrakiem". Ta impreza folklorystyczna przyciągała widzów okolicznych miejscowości, gościło na niej wiele wspaniałych zespołów występujących w plenerze. Dzięki Fundacji dla Polski udało nam się stworzyć siłownię - nową formę aktywności i spędzania wolnego czasu. Jednocześnie przy siłowni powstała młodzieżowa drużyna piłki nożnej "Żuraw". Nie bez powodu Gminny Ośrodek Kultury przekształcił się w Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Bardzo szybko znaleźliśmy partnerów do współpracy, był nim Parafialny Klub Sportowy z Grabowa ze wspaniałym animatorem kultury, sportu, założycielem Stowarzyszenia Sportowo Jeździeckiego im. 10 Pułku Ułanów Litewskich z ks. Andrzejem Stypułkowskim.

Dwukrotnie otrzymaliśmy pomoc od Fundacji im. Stefana Batorego dzięki tej fundacji mogliśmy zrealizować programy: Ochrona zdrowia - oświata seksualna integracyjne warsztaty dla młodzieży licealnej. Fundacja Kultury Fizycznej Dzieci i Młodzieży sfinansowała zakup drugiego stołu do tenisa stołowego. W marcu 2000 roku Roman Świerżewski dyrektor ośrodka założył zespól ludowy, który swój występ inauguracyjny zaprezentował 2 marca - wystąpił z pieśniami wielkopostnymi w dniu otwarcia wystawy "Męka Pańska w sztuce ". Zespół ludowy "Żurawiacy" odbył kilka wyjazdów po kraju, na Litwę i Ukrainę, koncertuje w powiecie i okolicznych miejscowościach na różnego rodzaju uroczystościach. W grudniu 2007 roku dzięki pozyskaniu strojów i scenariusza występów od zespołu kolędniczego Herody z Białych-Misztali powstał nowy zespół kolędników - Król Herod z Bogut-Pianek. Mieszkańcy gminy mieli okazję zapoznać się również z folklorem i kulturą Grecji. Dzięki wsparciu Marszałka Województwa Mazowieckiego udało się zaprosić zespół grecki Mythos na zorganizowany Dzień Grecko-Polski, podczas którego była nauka tańca greckiego, jak również piosenek. Odbyła się degustacja potraw kuchni greckiej i polskiej.

Ostatnio występował gościnnie folklorystyczny zespół szkoły muzycznej z Szerokiej Łąki w Bułgarii. Dużą popularnością cieszyły się ostatnie wystawy "Krzyże żeliwne, drewniane, cmentarne", "Ornaty w historii kościoła parafialnego" oraz wystawa sztuki ludowej - twórczyni pani Jadwigi Solińskiej z Wąsosza. Były wieczory poetyckie i czwartkowe spotkania z muzyką. Z okazji Dnia Dziecka gościł Tomek Mateusiak sportowiec i otwarta została wystawa jego autorstwa "Dzieci Słońca" - plon wyjazdu na Filipiny.

Ostatnie lata to również zaawansowane prace remontowe, wykonanie i malowania elewacji zewnętrznej i dachu, remont wewnątrz budynku i wymiana ogrodzenia terenu wokół ośrodka kultury.

Galeria