Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Zespół "Żurawiacy" został założony przez Romana Świerżewskiego - dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach w marcu 2000 roku. Zespół po raz pierwszy wystąpił z pieśniami wielkopostnymi w dniu 2 kwietnia na otwarciu wystawy "Męka Pańska w sztuce".

W tym samym roku udało się pozyskać sprzęt dla zespołu, a po kilku latach działalności stroje ludowe. Początkowo zespół liczył 17 osób, obecnie do zespołu należy 28 członków. Od początku zespołem kieruje Roman Świerżewski. Przy zespole działa również kapela pod kierunkiem pana Walentego Kowalczuka. Zespół realizuje różne programy w ciągu roku, jak zwyczaje Bożonarodzeniowe, Wielkanocne, ludowe, patriotyczne i okazjonalne w zależności od potrzeb. Polski folklor i pieśni ludowe zespół prezentował w całym kraju min. w Warszawie, Polanicy Zdroju, Ostrowii Mazowieckiej, Lubiejewie, Brańsku, Wiśniewie, Broku, Małkini, Tłuszczu i kilkakrotnie na Litwie - w Wilnie, Kejdanach, Rudomino, Solecznikach oraz na Ukrainie. Bierze udział w przeglądach i konkursach, na Przeglądzie Pieśni Patriotycznej Mazowsza i Podlasia w Sterdyni zdobył Grand Prix Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Śpiewał "Gaudeamus igitur" na inauguracji roku akademickiego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Politechniki Warszawskiej. Członkowie zespołu są członkami Stowarzyszenia Oddziału Wspólnoty Polskiej w Łomży. Zespół "Żurawiacy" to wspaniałe grono dwudziestu ośmiu osób. To ludzie z chęcią do pracy, umiłowaniem do muzyki, tańca, śpiewu i sztuki. Dobra atmosfera jaką udało nam się stworzyć wokół zespołu i ośrodka to zasługa członków zespołu ale i pracowników. Zespół "Żurawiacy" nazywany jest "ambasadorem" naszej Gminy.

Galeria