Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

W 1995 roku Gminny Ośrodek Kultury opracował wniosek na pozyskanie funduszy na zakup sprzętu do utworzenia planowanej siłowni. Ośrodek Kultury współpracował w tym okresie z Fundacją Francuską pomagającą w pozyskaniu funduszy w małych projektach.

     Fundacja ta z czasem przekształciła się na Fundację dla Polski. Nasz ośrodek jako jeden z pierwszych ośrodków kultury pozyskał środki na zakup sprzętu sportowego - wyposażenie siłowni pod warunkiem, że będzie to instytucja zajmująca się działalnością sportową. W związku z tym Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bogutach-Piankach opracował nową wersję statutu, przedstawiając ją Radzie Gminy. W związku z przyjęciem nowej wersji statutu zmieniona została nazwa Ośrodka na Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach. W okresie od chwili powstania siłowni dwukrotnie wymieniony już został sprzęt na nowy. Z siłowni regularnie korzysta około 20 osób. W 2012 roku młodzież odnowiła siłownię we własnym zakresie, a przy realizacji programu z Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Boguty-Pianki zakupiony został nowy trójstanowiskowy atlas oraz stół do tenisa stołowego. Przy okazji zajęć sportowo-rekreacyjnych realizowane były spotkania związane ze szkodliwością picia alkoholu oraz zażywania narkotyków. Celami tego programu jest zapobieganie uzależnieniom i patologiom, propagowanie sportowego czyli zdrowego trybu życia jak również zagospodarowanie wolnego czasu.
     W 2023 roku przy okazji remontu budynków użyteczności publicznej w gminie Boguty-Pianki, w tym budynku GOKiS i budynku ośrodka zdrowia, sprzęt sportowy przeniesiono do znacznie większej sali znajdującej się w piwnicy ośrodka zdrowia. Dzięki pozyskanym środkom finansowym doposażono salę sportową w wysokiej jakości bieżnie, rowery treningowe, orbitrek, stepy, rotory i inne. Z pomieszczeń i wyposażenia korzystają wszyscy chętni mieszkańcy gminy.

 

Galeria