Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Program imprezy przedstawia autentyczne wspomnienia rodzin z okolicznych miejscowości wywiezionych na Syberię podczas II wojny światowej. Od momentu wywózki aż do ich powrotu, najczęściej w 1946 roku. Dzięki współpracy z białostockim IPN udało się odtworzyć prawdziwe historie i przekazać wspomnienia tych, którzy pamiętają tamte dni.

Galeria