Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Organizację Majowych Dni Kultury i Sportu ośrodek rozpoczął w 1998 roku w związku z podsumowaniem działalności w byłym województwie łomżyńskim. Odbyło się min wyjazdowe spotkanie pracowników kultury zorganizowane przez Wojewódzki Dom Kultury w Łomży i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach.

Dyrektor Roman Świerżewski zorganizował forum dyskusyjne nt. kultury ludowej, w którym wziął udział min. Kazimierz Długosz - redaktor naczelny tygodnika "Nasza Wieś". Corocznie z tej okazji organizowany jest cykl imprez kulturalno-sportowych, wystawy i spotkania. Przez kilka lat trwała współpraca z Parafialnym Klubem Sportowym w Grabowie. Drużyna piłkarska z Bogut wyjeżdżała na mecze do Grabowa oraz gościła tamtejszą drużynę u siebie. Kilkakrotnie w ramach Majowych Dni Kultury i Sportu organizowane były majówki z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, min wspólne ogniska nad Bugiem. Majowe Dni Kultury i Sportu to również okazja do zaprezentowania Swojego dzieła przez twórców ludowych, którzy niejednokrotnie gościli w Naszym ośrodku. Pani Jadwiga Solińska gościła z wyrobami sztuki ludowej oraz opowiadała o Swoich przeżyciach na Syberii. Występowały min. zespoły z Białegostoku, Brańska, Łomży oraz Zambrowa. Kilkakrotnie z okazji Majowych Dni Kultury i Sportu wystawiane były prace malarstwa Stanisława Borzuchowskiego.

Galeria