Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach corocznie w miesiącu październiku inauguruje Nowy Rok Kulturalny w gminie Boguty-Pianki. Przy okazji tych imprez zaprezentowane zostały wystawy min. wystawa mini filatelistyczna "Jan Paweł II na stemplach okolicznościowych podczas pielgrzymek do kraju" ze zbiorów Romana Świerżewskiego, wystawa numizmatyczna medali oraz wystawa "Królowie Polscy i budowle sakralne" z kolekcji pani Marianny Skowron.

Na coroczną inaugurację roku kulturalnego zapraszani są poeci i pisarze. W ostatnich latach gościł u nas Rafał Podraza pisarz i dziennikarz, poeta, autor m.in. książki o Magdalenie Samozwaniec - satyryczce XX wieku opowiadał barwne życie sióstr rodziny Kossaków. W 2013 roku na początek sezonu zaproszony został na spotkanie z dziećmi, młodzieżą i mieszkańcami gminy prof. Franciszek Kobryńczuk. Profesor Kobryńczuk to naukowiec z dziedziny weterynarii, długoletni pracownik naukowy SGGW w Warszawie. Jest równocześnie twórcą 30 książek dla dzieci i młodzieży. W 2005 roku odznaczony został przez Kapitułę Medalu Wiktora Godlewskiego "za działania na rzecz przyrody". Ostatni tomik Franciszka Kobryńczuka nosi tytuł "Biała Szkatułka". Są tam utwory związane z okolicami Bogut, które zaprezentowane zostały podczas spotkania. Impreza ta to również okazja do podziękowań dla wszystkich wspierających kulturę.

Galeria