Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

     W ramach realizacji  projektu dofinansowanego ze środków

Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa” w czerwcu zorganizowane zostały Plenerowe  Warsztaty Malarskie pt. „Portret Niepodległej” z udziałem uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu gminy Boguty-Pianki. Wydarzeniami towarzyszącymi były: wystawa obrazów Zygmunta Bujnowskiego oraz wykład historyczno-biograficzny na temat przebiegu walk w roku 1920 na terenie gminy Boguty-Pianki oraz okolic. Wykład poprowadził Pan Damian Jasko – pasjonat i nauczyciel historii, regionalista, społecznik, organizator wielu projektów historycznych.
     Zadanie polegało na przybliżeniu mieszkańcom gminy Boguty-Pianki postaci Zygmunta Bujnowskiego - malarza, ale przede wszystkim żołnierza patrioty, który zmarł przedwcześnie w wyniku poniesionych w walce ran. Urodzony w 1895 roku na terenie gminy Boguty-Pianki Bujnowski odznaczony został czterokrotnie Krzyżem Walecznych za udział w wojnie 1920 r. Warto przypomnieć tak ważną i ciekawą postać. Wystawa obrazów Bujnowskiego połączona jest z wernisażem prac uczniów powstałych w trakcie warsztatów.  Tematem przewodnim warsztatów był krajobraz Polski. W arkana malarstwa wprowadzał uczniów Pan Paweł Jasionowski – artysta malarz, absolwent Wydziału Architektury Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
     Wydarzenie zostało przeprowadzone w związku z rocznicą walk o niepodległość naszego kraju, które miały miejsce, między innymi, na terenie gminy Boguty-Pianki w dniach 2-3 sierpnia 1920 roku. Wydarzenie w ciekawy i twórczy sposób przybliżyło najmłodszemu pokoleniu historię lokalną i jej bohaterów oraz poszerzyło ich wiedzę i umiejętności w zakresie sztuki. Przyczyniło się również do integracji lokalnej społeczności wokół świętowania rocznicy odzyskania niepodległości. Postać Zygmunta Bujnowskiego jest wspaniałym łącznikiem między sztuką a historią walk o niepodległość. Należy pielęgnować pamięć o wydarzeniach i ludziach mających wpływ na historię Polski. Obchodząc rocznicę wojny polsko-bolszewickiej i jej epizodów lokalnych należy upamiętniać bohaterów tamtych czasów. Szczególnie gdy maja oni korzenie w naszej małej Ojczyźnie. 
     Prace uczniów powstałe podczas warsztatów wyeksponowane zostaną w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach. Obrazy Zygmunta Bujnowskiego przygotowane specjalnie na potrzeby projektu stały się własnością naszego ośrodka i stanowią wystawę stałą. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z projektem.