Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Medal im. Wiktora Godlewskiego jest przyznawany za zasługi

dla ochrony przyrody oraz popularyzację wiedzy przyrodniczej. Ma ona służyć upowszechnianiu pamięci o Wiktorze Godlewskim oraz promować działania na rzecz poznania i ochrony przyrody, szczególnie na terenie Mazowsza i Podlasia. Medal ustanowiono w 1992 roku z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach, rodzinnej miejscowości Wiktora Godlewskiego. Był to wyraz czci i przywiązania miejscowego społeczeństwa do postaci tego wybitnego przyrodnika, który stąd pochodził i w tej okolicy jest pochowany. Pomysł i ustanowienie medalu to inicjatywa   Romana Świerżewskiego – dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury  i Sportu w latach 1985-2019.
     Działająca nieprzerwanie od 30 lat Kapituła Medalu Wiktora Godlewskiego   przyznała osobom i instytucjom działającym na rzecz przyrody łącznie 97 medali. 15 czerwca 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach kolejny raz wręczono odznaczenia zasłużonym. Decyzją Kapituły medale otrzymali:

Dr hab. Marian Flis (Kierownik Zakładu w Katedrze Etologii Zwierząt i  Łowiectwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie) - za działalność na rzecz przyrody
Ośrodek Edukacji Ekologicznej Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej „Sokolarnia” (Wasilków)- za działalność na rzecz ochrony środowiska i popularyzację wiedzy przyrodniczej
Stowarzyszenie Ochrony Sów (Zielona Góra) - za szczególne zasługi dla ochrony sów
Emilian Sito (Łochów)  - za działalność na rzecz ochrony środowiska, utrwalanie piękna terenów nadbużańskich i popularyzację wiedzy  przyrodniczej.

       Laureaci w krótkich wystąpieniach opowiedzieli zebranym o swojej działalności. Uroczystość zakończyła projekcja filmu Emiliana Sito „Dolina Bugu – ptaki widzą lepiej” i obiad przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Tymiankach-Buciach. Współorganizatorami,  ważnego dla wszystkich mieszkańców gminy i powiatu wydarzenia, są od wielu lat Powiat Ostrowski oraz Wójt Gminy Boguty-Pianki. W tym roku również ośrodek otrzymał wsparcie od władz samorządowych.