Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Medale Wiktora Godlewskiego
   Od 30 lat w

Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach przyznawane są Medale Wiktora Godlewskiego „za działania na rzecz przyrody”. W tym roku również przyznano  wyróżnienia instytucjom i osobom działającym na rzecz środowiska. W dniu 26 kwietnia Kapituła Medalu Wiktora Godlewskiego postanowiła przyznać Medale:
Dr hab. Marianowi Flisowi-za działalność na rzecz przyrody
Ośrodkowi Edukacji Ekologicznej Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej „Sokolarnia”-za działalność na rzecz ochrony środowiska i popularyzację wiedzy przyrodniczej
Stowarzyszeniu Ochrony Sów-za szczególne zasługi dla ochrony sów
Emilianowi Sito-za działalność na rzecz ochrony środowiska, utrwalanie piękna terenów nadbużańskich i popularyzację wiedzy  przyrodniczej
   Gratulujemy wszystkim laureatom. Medale zostaną wręczone na uroczystej sesji naukowej w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach dnia 15 czerwca 2022 roku.