8 marca–Dzień Kobiet, wyjątkowa okazja do wyrażenia szacunku i wdzięczności dla

   25 lutego 2023 roku w naszym ośrodku odbył się Turniej FIFA 22

      W dniach 20 – 24 lutego wszystkie chętne dzieci

Konsekwencją polityki okupacyjnej władz sowieckich na ziemiach polskich w latach 1939-1941 były różnorodne i brutalne represje zmierzające do spacyfikowania podbitego terenu. W latach 1940-1941 miały miejsce cztery wielkie deportacje: w lutym, kwietniu i czerwcu 1940. Oraz w czerwcu 1941 r. Na zasadzie odpowiedzialności zbiorowej objęły one całe grupy społeczno-zawodowe, takie jak osadnicy wojskowi, leśnicy oraz kategorie ludności uznane za „niebezpieczne”, np. uciekinierzy z niemieckiej strefy okupacyjnej, rodziny ziemiańskie, krewni osób represjonowanych za udział w walce przeciwko władzom sowieckim. Doświadczyli oni koszmaru transportowania, a portem zamieszkania i pracy w niesłychanie ciężkich warunkach „na nieludzkiej ziemi”. Co najmniej 15 procent osób deportowanych zmarło w czasie tej katorgi.

      Pierwsze puzzle pojawiły się w Europie w XVIII wieku. Początkowo składały się z kilku elementów

   „Tradycja” – to słowo wielokrotnie powtarzane przez uczestników Świętego Wieczoru,

Tegoroczne obchody Święta Niepodległości

6 listopada w kościele pw. Wszystkich Świętych w Bogutach-Piankach odbyły się uroczystości związane

     4 września mieszkańcy gminy Boguty-Pianki oraz przybyli goście

     24 lipca 2022 roku plac za urzędem gminy wypełniły

     W ramach realizacji  projektu dofinansowanego ze środków