Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

22 września kończy się astronomiczne lato, a zaczyna się

kolejna pora roku–jesień.
Wszyscy chętni na wspólną zabawę i powitanie jesieni zjawili się na placu za Urzędem Gminy w Bogutach-Piankach. Pierwszym punktem programy było rozpalenie ognisk i wrzucenie do popiołu ziemniaków, które piekły się podczas gdy uczestnicy spotkania zażywali gier i zabaw przygotowanych przez pana Mariusza Kochanowskiego. Mecz w palanta, gra w bule, ringo oraz mecz piłki nożnej–dla każdego coś miłego! Kolejną atrakcją było wspólne pieczenie kiełbasek i zajadanie upieczonych już ziemniaków. Niektórzy jedli je pierwszy raz.
Po posiłku wszyscy wysłuchali ciekawej opowieści o ptakach żyjących w naszym regionie, którą przygotował i wygłosił pan Jerzy Sikorski. Następnie budki powieszono na drzewach w zagajniku oraz przed urzędem gminy.
Dzieci, młodzież oraz dorośli–wszyscy wspólnie spędzili czas przy ognisku, zabawie, rozmowach…Dziękujemy za obecność. Do zobaczenia na kolejnych wydarzeniach.