Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

      3 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach odbyło się Spotkanie Noworoczne

przedstawicieli organizacji i instytucji działających na terenie Gminy Boguty-Pianki zorganizowane przez Stowarzyszenie Towarzystwo Nasze Boguty. Celem spotkania była integracja oraz podsumowanie działalności instytucji i organizacji w roku 2023.
Podczas wydarzenia Wójt Gminy Boguty-Pianki Jędrzej Drewnowski wręczył jego organizatorom podziękowanie za zaangażowanie i pracę na rzecz mieszkańców gminy. Z ust Pani Prezes stowarzyszenia – Albiny Zakrzewskiej popłynęły podziękowania do wszystkich współpracujących ze stowarzyszeniem w roku minionym.
Po części oficjalnej przyszła pora na pyszną kolację przygotowaną przez członków stowarzyszenia. O oprawę muzyczną spotkania zadbali Urszula i Mariusz Kochanowscy.