Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Medal im. Wiktora Godlewskiego jest przyznawany za zasługi dla ochrony przyrody

oraz popularyzację wiedzy przyrodniczej. Ma ona służyć upowszechnianiu pamięci o Wiktorze Godlewskim oraz promować działania na rzecz poznania i ochrony przyrody, szczególnie na terenie Mazowsza i Podlasia. Medal ustanowiono w 1992 roku z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach, rodzinnej miejscowości Wiktora Godlewskiego. Był to wyraz czci i przywiązania miejscowego społeczeństwa do postaci tego wybitnego przyrodnika, który stąd pochodził i w tej okolicy jest pochowany. Pomysłodawcą medalu był dyrektor ośrodka Roman Świerżewski. Członkowie Kapituły przyznającej medale to przedstawiciele świata nauki, instytucji i organizacji, społecznicy, dla których ekologia i działania na rzecz ochrony środowiska są ważnym elementem życia. Wręczanie Medali odbywa się podczas sesji z programem krzewiącym wśród miejscowego społeczeństwa wiedzę sozologiczną, przyrodniczą, historyczną i edukacyjną. Medale przyznawane są corocznie od roku 1992.

11 października odbyło się Posiedzenie Kapituły Medalu im. Wiktora Godlewskiego „za działania na rzecz przyrody”, która przyznała medale za rok 2022. Wśród laureatów są osoby indywidualne oraz organizacje. Medale za rok 2022 otrzymali:

Krzysztof Mielnikiewicz – za działalność na rzecz przyrody i popularyzację wiedzy przyrodniczej

Sławomir Kasjaniuk – za działalność na rzecz ochrony ptaków oraz popularyzację wiedzy przyrodniczej

Fundacja Szklane Pułapki – za działalność na rzecz ochrony ptaków ginących w wyniku kolizji ze szklanymi elementami infrastruktury oraz za działalność edukacyjną w tym zakresie

Projekt Asocjacja Promotorów Wesołego Ptaka – za działalność na rzecz zwiększenia populacji ptaków w miastach

Gratulujemy laureatom. Wręczenie medali zaplanowano na dzień 22 listopada 2023 roku.