Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Od kilkunastu lat trwa współpraca z Oddziałem Łomżyńskim "Wspólnota Polska". Ośrodek Kultury często gości zespoły i delegacje z zagranicy. Natomiast zespół "Żurawiacy" bierze udział w organizowanych uroczystościach przez Stowarzyszenie, kilkakrotnie zespół występował na wyjazdach zagranicznych, najczęściej na Litwie i Ukrainie. Członkowie ludowego zespołu "Żurawiacy" są członkami "Wspólnoty Polskiej". Zespół "Żurawiacy" corocznie występuje w Łomży na organizowanym spotkaniu noworoczno-opłatkowym przez "Wspólnotę Polską".