Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach jest inicjatorem i organizatorem przedsięwzięć z zakresu kultury i sportu w gminie. Powołany uchwałą Rady Gminy w 1975 roku. Siedziba ośrodka mieści się w Bogutach-Piankach przy ulicy Pawła Olszewskiego 2.

Ośrodek dysponuje salą widowiskową na 120 miejsc siedzących oraz salą klubową na 40 miejsc siedzących. Przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu funkcjonuje Zespół Żurawiacy, Zespół Kolędniczy Herody, Klub Seniora i Siłownia. Swoją siedzibę w ośrodku ma Towarzystwo "Nasze Boguty". Dorobek naszego ośrodka zajmuje wyjątkowe miejsce w kulturze regionalnej. Staramy sę utrwalać tradycję i historię naszej gminy i regionu. Zapraszamy do uczestnictwa w organizowanych przez nas wydarzeniach, które będziemy realizować tak, aby każdy mieszkaniec mógł wybrać z naszej oferty to, co najbardziej odpowiada jego zainteresowaniom. Zachęcamy do śledzenia kalendarza imprez na naszej stronie internetowej.

Kalendarz imprez Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
w Bogutach-Piankach na rok 2020

 

Lp.

Nazwa wydarzenia

Termin

Miejsce

Organizator                i współorganizator

1.

35 Spotkanie Kolędnicze „Święty Wieczór”

06.01.22020r.

GOKiS       Boguty-Pianki

Wójt Gminy Boguty-Pianki, Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej

2.

Spotkanie z pisarzem Robertem Radzikiem

15.01.2020r.

GOKiS        Boguty-Pianki

GOKiS            Boguty-Pianki

3.

Spotkanie z podróżnikiem Ryszardem Sobolewskim

24.01.2020r.

GOKiS       Boguty-Pianki

GOKiS            Boguty-Pianki

4.

Wystawa Rękodzieła Małgorzaty Morawskiej

15.12.2019r.-17.01.2020r.

GOKiS        Boguty-Pianki

GOKiS            Boguty-Pianki

5.

Karnawałowy Bal Seniora

08.02.2020r.

GOKiS

Boguty-Pianki

Klub Seniora ,

GOKiS            Boguty-Pianki

6.

Międzynarodowy Turniej Karate „Grand Prix Polski International Budokai”

15.02.2020r.

Szkoła Podstawowa w       Bogutach-Piankach

Klub Karate

GOKiS Boguty-Pianki, Wójt Gminy Boguty-Pianki

7.

Ferie z GOKiS – zajęcia dla dzieci

10.02.2020r.

-21.02.2020r.

GOKiS

Boguty-Pianki

GOKiS

Boguty-Pianki

8.

Spotkanie Ostatkowe

 „Zapusty 2020”

22.02.2020r.

GOKiS

Boguty-Pianki

GOKiS

Boguty-Pianki

9.

Spotkanie z Panią Janiną Rybak

28.02. 2020r.

GOKiS

Boguty-Pianki

GOKiS

Boguty-Pianki

10.

Wystawa o Sue Ryder

17.03.2020r.

27.03.2020r.

GOKiS

Boguty-Pianki

GOKiS

Boguty-Pianki

11.

Rodzinne Warsztaty Świąteczne

01.04.2020r.

GOKiS

Boguty-Pianki

GOKiS

Boguty-Pianki

12.

Wręczenie Medali Wiktora Godlewskiego za działalność na rzecz przyrody

21.05.2020r.

GOKiS

Boguty-Pianki

GOKiS Boguty-Pianki, Wójt Gminy Boguty-Pianki

13.

Gminny Festyn Rodzinny

30.05.2020r.

Plac przy Urzędzie Gminy w Bogutach-Piankach

GOKiS Boguty-Pianki, Wójt Gminy Boguty-Pianki, szkoły podstawowe z terenu gminy Boguty-Pianki

14.

Warsztaty Malarskie

23.06.2020r.

GOKiS

Boguty-Pianki

GOKiS Boguty-Pianki, Szkoła Podstawowa w Bogutach-Piankach

15.

Wakacje z GOKiS

Lipiec 2020r.

GOKiS

Boguty-Pianki

GOKiS

Boguty-Pianki

16.

Obchody 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920

15.08.2020r.

GOKiS

Boguty-Pianki

GOKiS Boguty-Pianki, Wójt Gminy Boguty-Pianki,

17.

Spotkanie pod wiatrakiem

06.09.2020r.

Drewnowo Ziemaki

GOKiS Boguty-Pianki, Wójt Gminy Boguty-Pianki

18.

II Spotkanie Kolekcjonerskie

17.09.2020r.

GOKiS

Boguty-Pianki

GOKiS            Boguty-Pianki

19.

Dzień Seniora

01.10.2020r

GOKiS

Boguty-Pianki

GOKiS Boguty-Pianki, Klub Seniora, Wójt Gminy Boguty-Pianki

20.

Obchody Święta Niepodległości

11.11.2020r.

GOKiS

Boguty-Pianki

GOKiS Boguty-Pianki, Wójt Gminy Boguty-Pianki, szkoły podstawowe z terenu gminy Boguty-Pianki

21.

Spotkanie andrzejkowe

28.11.2020r.

GOKiS

Boguty-Pianki

GOKiS            Boguty-Pianki

22..

Spotkanie Wigilijne dla Seniorów i Samotnych

13.12.2020r.

GOKiS

Boguty-Pianki

GOKiS Boguty-Pianki, Klub Seniora, Stowarzyszenie Towarzystwo Nasze Boguty

23 .

Warsztaty Bożonarodzeniowe

15.12.2020r.

GOKiS

Boguty-Pianki

GOKiS            Boguty-Pianki

Statut Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu