Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

7 czerwca 2024 r. ponownie gościliśmy w naszym ośrodku pracowników zaprzyjaźnionego Muzeum w Treblince.

Tym razem młodzież zgromadzona w Sali widowiskowej mogła wysłuchać prelekcji o życiu i twórczości Janusza Korczaka, który zginął w  niemieckim obozie zagłady w Treblince. Prelekcja była  elementem wystawy, którą udostępniamy wszystkim zainteresowanym dzięki współpracy z muzeum. Opowieść o wspaniałym wychowawcy bardzo  zaciekawiła młodzież. Quiz przeprowadzony na zakończenie spotkania okazał się bułką z masłem. Takie spotkania to wspaniała lekcja historii, języka polskiego oraz wychowania patriotycznego.