Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Od 20 marca w Sali widowiskowej naszego ośrodka eksponujemy wystawę

„Kobiety w karnym obozie pracy Treblinka I”. W dniu 9 kwietnia, 80 lat po wyzwoleniu więźniów i likwidacji obozu, odbyły się prelekcje dla młodzieży szkół podstawowych z terenu gminy Boguty-Pianki, członków Klubu Seniora oraz wszystkich zainteresowanych historią. Prelekcje wygłosiła Anna Remiszewska – kurator wystawy, pracownik Muzeum w Treblince. Przytoczone podczas spotkania losy więźniarek i ich rodzin wprowadziły słuchaczy w nastrój zadumy i refleksji. Takie spotkania to wspaniała lekcja historii i ważne poruszające wszystkich doświadczenie. Wystawę można oglądać do 12 kwietnia. Dziękujemy i zapraszamy na kolejne wydarzenia do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach.