Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

18 czerwca odbył się I Międzygminny Rajd Rowerowy „A to ci historia”.

Oprócz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach, w organizację wydarzenia zaangażowały się: Ostrowskie Stowarzyszenie Ludzie z Pasją, Stowarzyszenie Towarzystwo nasze Boguty, Zespół Śpiewaczy Nadbużanie. Patronat na d imprezą objęli wójtowie gminy Boguty-Pianki i Nur oraz Ośrodek Edukacji regionalnej przy miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej.
Trasa rajdu biegła przez malownicze i tajemnicze ścieżki gminy Boguty-Pianki i Nur i liczyła około 25 kilometrów. Ponad 40 osób w różnym wieku przyjęło zaproszenie na wycieczkę. Uczestnicy poznali ciekawe historie związane z miejscami i obiektami mającymi związek z historią gmin i regionu. Na trasie znalazły się: mogiła żołnierzy poległych w 1920 roku w Tymiankach-Buciach, schron obronny z czasów II wojny światowej ukryty w lesie w okolicach Bogut, stary cmentarz parafialny przy kościele w Bogutach-Piankach, kapliczka w miejscowości Kamieńczyk Ryciorki, ruiny starego cmentarza żydowskiego w okolicy miejscowości Strękowo, zabytkowa zabudowa na rynku w Nurze. Informacji na temat danego miejsca i obiektu udzielali sympatycy lokalnej historii i gospodarze miejsc. Dziękujemy Pani Małgorzacie Sikorskiej wraz z członkami KGW w Tymiankach-Buciach, Panu Michałowi Rutkowskiemu, Ks. Kanonikowi Stanisławowi Mikuckiemu, Panu Józefowi Moczulskiemu, Krzysztofowi Godlewskiemu. Szczególne podziękowania należą się gospodarzom obydwu gmin – wójtowi Jędrzejowi Drewnowskiemu oraz wójtowi Rafałowi Kruszewskiemu, którzy objęli patronatem wydarzenie. Rajd zakończył się wspólnym posiłkiem nad brzegiem rzeki Bug przygotowanym przez członków zespołu Nadbużanie z Nura.