Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

   „Tradycja” – to słowo wielokrotnie powtarzane przez uczestników Świętego Wieczoru,

który tradycyjnie miał miejsce 6 stycznia w naszym ośrodku kultury. Po przerwie spowodowanej pandemią ponownie zagościli na małej  scenie naszego ośrodka kolędnicy z różnych stron.
   W tegorocznym spotkaniu udział wzięli: Wiktoria Walska – 12 letnia skrzypaczka z Warszawy, Zespół Muzyczny działający przy Gminnym Ośrodku Kultury  i Sportu w Bogutach-Piankach, Zespół Kolędniczy Herody z Bogut, Zespół Śpiewaczy Nadbużanie z Nura, Grupa kolędnicza ze Szkoły Podstawowej w Tymiankach-Buciach, uczniowie Szkoły Podstawowej w Bogutach-Piankach, Zespół Kolędniczy Herody z Wyszonek -Błoni, Zespół Ludowy Żurawiacy, Zespół Kolędniczy „Z kozą” z Wyszonek-Błoni.
   Licznie zgromadzona   publiczność żywo reagowała na występy i wspólnie z artystami śpiewała kolędy. Kolędowanie zakończyło wspólne odśpiewanie kolędy „Bóg się rodzi”. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem współfinansowanym przez Starostę Ostrowskiego – Zbigniewa Chrupka, który objął patronat nad wydarzeniem.