Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

19 września 2021 roku w kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Bogutach-Piankach odbyło się widowisko upamiętniające

Czcigodnego Sługę Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Widowisko skupiło uwagę widzów na postaci jaką był Kardynał Stefan Wyszyński. Uczestnicy mieli okazje zapoznać się z jego biografią, ponieważ scenariusz obejmował całe życie duchownego. Wiersze i pieśni tworzące misterium wzbogacone zostały o unikalne teksty, obrazy i nagrania związane z obecnością Prymasa na terenie powiatu ostrowskiego. Przedstawienie jest próbą odkrycia jego korzeni powołania, gdyż związek z ziemią ostrowską jest kluczowy w zrozumieniu jego życiowych wyborów.
Autorem scenariusza i reżyserem jest Jolanta Andruszkiewicz, zaś muzykę do tekstów Romana Kołakowskiego skomponował Paweł Andruszkiewicz.
W widowisku wystąpili: Jolanta Andruszkiewicz, ks. Andrzej Zieliński oraz Ewa Warszawin. Oprawę muzyczną przygotował Paweł Andruszkiewicz.
Patronat nad spektaklem objął Wójt Gminy Boguty-Pianki Jędrzej Drewnowski oraz ksiądz kanonik Stanisław Mikucki.