Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

10 lutego 2020r. przypada 80. rocznica deportacji ludności polskiej do ZSRR.

Związek Sybiraków szacuje, że w ramach czterech zsyłek na Wschód wywieziono milion 300 tysięcy Polaków, a na nieludzkiej ziemi zginął co trzeci deportowany. Pierwsza wywózka była największa i najbardziej tragiczna pod względem liczby ofiar wywożono głównie rodziny osadników wojskowych, uczestników wojny polsko - bolszewickiej, ale także kolejarzy i leśników. Wywiezieni na nieludzką ziemię, gdzie czekał ich głód i walka o życie.
28 lutego Gminny Ośrodek Kultury i Sportu gościł Panią Janinę Rybak ( z domu Wojtkowską ) – mieszkankę sąsiedniej gminy Nur. Pani Janina jest jedną z wielu osób, których rodziny zostały wywiezione w głąb dalekiej Syberii w trakcie deportacji w latach  1939 – 1941. Rodzina Wojtkowskich spędziła na zesłaniu 5 lat. Spośród siedmiorga członków rodziny troje zmarło na Syberii. Pani Janina urodziła się w drodze powrotnej do Polski w lutym 1946 roku.
Historia rodziny Wojtkowskich  zrelacjonowana Przez Panią Janinę zapadnie z pewnością w pamięć obecnej na spotkaniu młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Bogutach-Piankach. Spotkanie odbywało się w atmosferze zadumy i wzruszenia. Zaciekawiona historią Pani Janiny młodzież, zadawała pytania chcąc poznać wszystkie szczegóły ciekawego życiorysu naszego gościa. Uczniowie złożyli na ręce Pani Janiny Rybak podziękowania, po czym obejrzeli z zainteresowaniem wystawę pt. „Sybiracy. Deportacje obywateli polskich w głąb ZSRR 1939 – 1941”.
Naszym obowiązkiem jest utrzymywanie pamięci o ofiarach deportacji  bez względu na światopogląd, wyznanie czy urząd. Jesteśmy winni to zesłańcom, wszystkim tym, którzy trafili na nieludzką ziemię.