Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

W środę 15 stycznia  w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach miało miejsce ciekawe spotkanie z Robertem Radzikiem, dziennikarzem, pasjonatem historii i fotografii, autorem książek o Żołnierzach Niezłomnych Białostocczyzny i Północnego Mazowsza.
Pisarz ma na swoim koncie kilka publikacji o tematyce historycznej. Do tej pory ukazały się: „Z otchłani niepamięci”, „Wnutriennicy, czyli cena zdrady”, „Wyklęci”. Najnowsza powieść,  która była głównym tematem  spotkania ,  nosi tytuł „Wszystko dla kochanej Ojczyzny”. Jest to zbeletryzowana biografia porucznika Tadeusza „Ciemnego” Narkiewicza, oparta na

materiałach archiwalnych, nielicznych opracowaniach naukowych, relacjach pisemnych z lat 90. oraz opowieściach świadków. W książce znaleźć można historyczne nazwiska, pseudonimy żołnierzy, ludności cywilnej z terenu powiatu łomżyńskiego, wysokomazowieckiego i ostrowskiego.
Opowiada o brutalnych metodach walki aparatu bezpieczeństwa z podziemiem niepodległościowym. Podczas spotkania nie zabrakło pytań i wzruszeń, gdy okazało się, że wśród jego uczestników są potomkowie opisanych przez Pana Roberta  bohaterów. Na koniec wszyscy zainteresowani otrzymali wybrane powieści ze specjalną dedykacją autora.