Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

W naszej polskiej tradycji i kulturze okres Bożego Narodzenia i Świętych Wieczorów, to czas kolędowania. Tu w naszym regionie tak było od pokoleń. Od 33 lat tę piękną polską tradycję kultywuje Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach.

To wstęp Romana Świerżewskiego, który witając gości przybliżył historię kolędowania w gminie Boguty-Pianki. Corocznie przybywają do Bogut zespoły z pięciu okolicznych powiatów z Mazowsza i Podlasia: grajewskiego, ostrowskiego, siemiatyckiego, wysokomazowieckiego i zambrowskiego. „Przyjeżdżamy tu do was, chociaż mamy zaproszenia występów w okolicy Wąsosza i Grajewa. Pokonaliśmy ponad 100 km, bo tu u was jest niepowtarzalny klimat”,- mówią kolędujący z Szopką Ewa i Jacek Nowakowie z Wąsosza. Pan Jacek od 30 lat przyjeżdżał z Szopką Kukiełkową. W bieżącym roku kukiełki zastąpili żywi aktorzy, a grają w niej i pani dyrektor ośrodka kultury , kościelny i muzyk. 33 lata trwa nieprzerwanie tradycja występów grup kolędniczych. Przybywają nie tylko formacje kolędników, ale zespoły ludowe i chóry. Dlatego szczere podziękowania należą się wszystkim występującym, jak i widzom, którzy wspólnie kultywują ten piękny zwyczaj. Podczas występów, przygotowanych i wyreżyserowanych nie brakuje jednak spontaniczności. Zdarza się, że nagle między widzów wskakuje przerażający Diabeł czy dociekliwy Żyd.

Dużą ciekawość co roku wywołuje również „koza”. Szczególnie dzieci chcą jej dotknąć, by sprawdzić, czy to aby prawdziwe zwierzę. Od lat zespoły występują w Bogutach bez nagród, ponieważ spotkania kolędnicze nie mają charakteru konkursu. Dlatego zasługują na podziw za ich społeczną działalność i zaangażowanie. Jak co roku sala po brzegi wypełniła się publicznością. Przybyły władze powiaty na czele ze Starostą Zbigniewem Kamińskim oraz władze gminy i ksiądz kanonik Stanisław Mikucki proboszcz parafii. Dzieje się tak dlatego, że wszyscy doskonale rozumieją słowa Zygmunta Glogera „Śpiewajmy kolędy bo w nich jest cząstka Polski, a niej nas samych”. Król Herod z zespołu kolędniczego Boguty-Pianki na zakończenie podziękował - „Za gościnę dziękujemy, zdrowia, szczęścia winszujemy na ten Nowy Rok. W tradycji bogutowskich spotkań jest odśpiewanie wspólnie przez zespoły i publiczność kolędy „Bóg się rodzi”.

Galeria