Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Trzecią statuetkę Invictus odebrał osobiście Roman Świerżewski, od 33 lat dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bogutach-Piankach. Na początku swej pracy R. Świerżewski zorganizował Święty Wieczór, czyli Spotkanie Kolędnicze w święto Trzech Króli.

Wymyślił medal im. Wiktora Godlewskiego, urodzonego w Bogutach znanego przyrodnika i kieruje pracami kapituły, która go przyznaje. Utworzył zespół Żurawiacy, który występował w wielu miejscach w kraju, ale także na Litwie i Ukrainie.

Czytaj więcej: https://to.com.pl/w-ostrowi-wreczono-statuetki-niezwyklym-ludziom-zdjecia/ar/12927254