Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Tradycyjnie w maju wręczone zostały Medale Wiktora Godlewskiego "za działania na rzecz przyrody". Programem artystycznym dedykowanym laureatom i gościom Zespół Żurawiacy powitał gości. Następnie z recitalem utworów na akordeon wystąpił Przemysław Moczulski, witając gości Roman Świerżewski dyrektor Ośrodka oddał głos Józefowi Boguckiemu Wójtowi Gminy, który powitał gości.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Powiatu Ostrowskiego na czele z Panem Zbigniewem Kamińskim Starostą Powiatu i współorganizatorem tej uroczystości, Panią Urszulą Wołosiewicz wice starostą, władze Gminy, dyrektorzy szkół z gminy oraz Jasienicy i Kalinowa wraz z młodzieżą szkolną, leśnicy oraz mieszkańcy naszej Gminy. Roman Świerżewski przedstawił dorobek naukowy Godlewskiego, który w tamtym czasie był przepustką na świat, jednak Godlewski po powrocie z Syberii osiedlił się w rodzinnych stronach.

Przewodniczący Kapituły Profesor Tomasz Borecki uzasadnił sylwetki laureatów i wręczył medale tegorocznym laureatom, medale otrzymali: Hanna Chromińska z Małkini - za zasługi na rzecz popularyzacji ornitologii i świadomości przyrodniczej na terenie Mazowsza i Podlasia wśród dzieci i młodzieży Leśny Bank Genów w Kostrzycy - za ochronę genowych drzew, krzewów i roślin - szczególnie cennych obiektów przyrodniczych środowiska leśnego Polski. Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi - za działalność edukacyjną, wydawniczo i popularyzatorską na rzecz ochrony przyrody. Maciej Omelaniuk z Siedlec - za zaangażowanie w czynną ochronę i promocję przyrody Mazowsza, wydawnictwa przyrodnicze poświęcone Dolinie Bugu.

Dr inż. Roman Zielony z Warszawy - za całokształt badań w zakresie przyrodniczych podstaw urządzania lasu i ochrony przyrody w lasach. Pani Jolanta Murawska z Pruszkowa przyjaciółka laureatki Hanny Chromińskiej zamieściła w księdze pamiątkowej wpis ,,Jestem pod wielkim wrażeniem prężności działania Ośrodka Kultury. Spędziłam tu przepiękny, głęboki czas i dowiedziałam się wiele ciekawych rzeczy od znanych i znakomitych osób''. Laureaci Medalu dokonali krótkich autoprezentacji. M. innymi Dr. Zielony pogratulował organizatorom osiągnięć i zapału do owocnej pracy na rzecz naszej ,,Małej, Wielkiej Ojczyzny ''. Zbigniew Kamiński Starosta Powiatu wręczył laureatom listy gratulacyjne oraz upominki.

Galeria