Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Walcem z "Nocy i Dni" powitała gości, laureatów i rozpoczęła uroczystość Urszula Kwiatkowska. Wójt Jędrzej Michał Drewnowski powitał laureatów oraz przybyłych gości w gminie, w której urodził się Wiktor Godlewski. Prof.

Tomasz Borecki przewodniczący Kapituły przedstawił charakterystyki laureatów przyznanych medali za 2018r. Cytując C.K.Norwida "Do kraju tego..." W uzasadnieniu przewodniczącego zrozumieć można było czym jest Ojczyzna. Jaki byłby ten świat bez przyrody, kontynuował przewodniczący. Jak byłoby smutno bez bocianów i gawronów. Ten polski krajobraz z kapliczkami na rozdrożu dróg mobilizuje do cieszenia się pięknem polskiego krajobrazu. To jest nasza piękna polska przyroda. Kierując słowa uznania do jednego z laureatów Sergiusza Leończyka profesor Borecki wspomniał o Polakach na Syberii i o Wiktorze Godlewskim, o pięknie kamieni syberyjskich, które kojarzą się z wielka tragedią zesłań. To "Polskie Kwiaty" dedykowane były temu laureatowi. Wszystkim laureatom dedykowane były utwory wokalne w wykonaniu Urszuli Kwiatkowskiej oraz Dominiki Boguckiej, a uroczystość prowadziła Bogusia Uszyńska. Tradycyjnie organizatorem uroczystości był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Starosta Ostrowski i Wójt Gminy. Uroczystość wręczenia Medali odbyła się w scenerii wystawy Tomasza Brańskiego z Białegostoku "Podlasianie karykatura portretowa".

Galeria